Financial

Het aantal nieuwe aanvragen voor een hypothecaire lening is vorig jaar sterk afgenomen. De hogere rente eist haar tol. Het aantal nieuwe aanvragen daalde met 14% tot zowat 353.000. Het gevraagde bedrag kwam 11% lager uit op 63,5 miljard euro.

De terugval werd vooral in het vierde kwartaal van 2022 duidelijk. Toen lag het aantal aanvragen 25% en het gevraagde bedrag 24,5% lager dan in dezelfde periode van 2021, berekende de Beroepsvereniging van het Krediet.

De daling van het aantal kredietaanvragen was algemeen. De kredietaanvragen voor de aankoop van een woning (-9.750) vielen met 18% terug, deze voor de aankoop + renovatie van een woning (-1.655) met 30,5%, deze voor de renovatie van een woning (-4.870) met -29,5% en deze voor andere doeleinden (-2.700) met -46%. Het aantal aanvragen voor kredieten voor de bouw van een woning (-4.450) kende zelfs een daling met 35%.

Dit alles neemt niet weg dat 2022 nog een goed jaar was voor de kredietafdelingen van de banken. Ze kenden in totaal nog meer dan 255.000 hypothecaire leningen toe voor een globaal bedrag van bijna 43 miljard euro. Hoewel dat in aantal 5% minder was dan in 2021 was het in bedrag een nieuw record. De resultaten kwamen vooral tot stand in de eerste jaarhelft. De stijging van de rente zette wellicht een aantal mensen aan om hun plannen te vervroegen.

Het gemiddelde geleende bedrag voor de aankoop van een woning daalde in het vierde trimester van 2022 licht tot iets minder dan 194.000 euro. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet stabiliseerde dan weer rond 214.000 euro. In het vierde trimester van 2022 koos 92% van de kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 2% opteerde nog voor een krediet met een jaarlijks veranderlijke rentevoet.